Utrustning för alla utrymmen.

Produkter

I vårt sortiment hittar du en helhetslösning för utrustning till varje rum. Vi har byggt tusentals rum där det behövs badrumsinredning för allmänna utrymmen, utrustning för handikapptoaletter, klassrumsutrustning eller utrustning för städ- och förrådsutrymmen. Vi tror att med rätt kompletteringsprodukter kan vi skapa en bättre användarupplevelse för byggnaden.

Märkning av produkter

Ordning är vår styrka. Vi analyserar vilka utrymmen produkterna behövs i och märker varje skickad produkt med respektive rumsnummer. Tack vare denna tjänst hålls byggarbetsplatsen organiserad och det blir enklare att leverera produkterna till rätt rum. Genom att satsa på ordning kan du göra besparingar i projektet.

Installation

Vårt istallationssystem hjälper till att följa installationen av produkter med precision. Vi har genomfört installationsprojekt för tusentals produkter i skolor, daghem, köpcentra, sjukhus och många andra byggnader. När flera produktgrupper kan kopplas till samma projekt blir installationen av ett rum kostnadseffektiv med ett enda installationstillfälle.

Ansvar

För oss innebär ansvar att ha kännedom om materialen och leveranskedjorna samt genom en ansvarsfull företagskultur bland personalen. En konkret del av vårt ansvar är att överväga hur logistiska lösningar organiseras i projektet och att noggrant beräkna att endast rätt mängd produkter levereras till byggarbetsplatsen. Överflödiga och förlorade produkter belastar miljön betydligt.

En affär – tusen små saker

Kungsgårdsskolan i Esbo

Skolan innehåller vanligtvis ett brett utbud av olika typer av utrustning. Vi installerade utrustning kring handfat, såsom speglar och papperskorgar. Dessutom ingick anslagstavlor och gardinskenor i Cleors leverans.

Kontorhus Siltasaari 10 i Helsingfors

Utöver annan utrustning försågs denna kontorsbyggnad med aluminiumram, som ingår i vårt breda sortiment. Den snygga mattprodukten ger byggnaden ett lyxigt utseende precis vid entrén. Mattan stoppar också smuts och håller byggnaden ren.

Sjukhuset i Uleåborg

Stort utbud av tillbehör med över 10 000 installerade produkter. o Badrumsmöbler för patientrum utgjorde merparten av utrustningen, men leveransen innehöll även sänggardinskenor, handbrandsläckare, anslagstavlor och golvlister med mera.

Psykiatriska sjukhuset i Tammerfors

Cleor genomförde installationen av utrustning i lokalerna för psykiatrisk sjukvård. Entreprenaden utfördes i flera faser, och det installerades sammanlagt cirka 3000 olika utrustningsföremål på sjukhusavdelningarna.

Kontakta oss